top of page

מי ומה בעולם הצמחים

גינות חינוכיות

1,120 ₪

  תחזוקת גינה - גן ילדים

גינות קהילתיות.png
 • תערובת שתילה

 • קומפוסט

 • סוללות למחשב השקייה

 • בדיקה ותיקון מערכת השקייה

 • שתילי ירקות - סטרטרים

 •  שתילים -צמחי תבלין

 •  שיחי נוי

 • הדרכה של שעה עם הילדים כולל עבודה משותפת בגינה

 • הדרכה של צוות הגן על טיפול בגינה

אורך הפעילות כשעתיים שלוש

10,300 ₪

גינות קהילתיות 2.jpg

הקמת גינה - גן ילדים

 • בניית אדניות עץ גדולות - (2-3 תלוי בגודל)

 • תערובת שתילה

 • קומפוסט

 • התקנת מערכת השקייה ממוחשבת

 • שתילת עצים/שיחים/צמחי תבלין/ירקות

 • הדרכה של שעה עם הילדים כולל עבודה משותפת בגינה

 • הדרכה של צוות הגן על טיפול בגינה

אורך הפעילות כ5-6 שעות
 

bottom of page