top of page

השתלמות למורי דרך

תמונת מראה של הטבע והתרבות מהצד הישראלי

עבר הירדן 

השתלמות עבר הירדן מגדילה את הידוע לנו אודות המרחב ונותנת פרספקטיבה לסיפורה של ארץ -ישראל. נסקור את הגיאולוגיה, הגיאוגרפיה והטבע של עבר הירדן, כל זאת תוך התייחסות למה שקורה בארץ-ישראל מערבה לירדן. בנוסף נרחיב על ההיסטוריה של עבר הירדן ונערוך סיור בגן הבוטני בדגש על צמחי ירדן וישראל.

 

תאריך: יום שני  5/12/2022

מרצה: ד"ר אורי פרגמן ספיר ובועז לנגפורד

שעות: 09:00- 15:00

סוג השתלמות: יום עיון בגן הבוטני

מיקום: הגן הבוטני גבעת-רם ירושלים

מחיר ההשתלמות: 150 ₪

 

לוח זמנים

08:30-09:00 התכנסות

09:00-10:30 הרצאה - מבוא והיסטוריה של עבר הירדן – בועז לנגפורד

10:30-10:45 הפסקה

10:45-12:15 הרצאה – גיאולוגיה-גיאוגרפיה של עבר הירדן – בועז לנגפורד

12:15-12:45 הפסקה צהרים

12:45-15:00 צמחים ונופי צומח של עבר הירדן וסיור בגן הבוטני – ד"ר אורי פרגמן ספיר

*מספר המקומות מוגבל, קיום ההשתלמות מותנה במספר מינימאלי של משתתפים

עבר הירדן 1.jpg

ההרשמה נסגרה

bottom of page