top of page

השירותים שלנו

מה בתכנית? נכיר את עולם הצמחים, מהן התכונות הבסיסיות של צמחים ומה מבדיל אותם משאר היצורים. נכיר את הקבוצות העיקריות של הצמחים: טחבים, שרכים, חשופי-זרע ומכוסי זרע (צמחי הפרח) ומה מאפיין כל אחת

מבחינת מהלך החיים, תכונותיהם והתפוצה שלהם. ההשתלמות תכלול סיור בגן להדגמת הדברים שנלמדו.

תאריך: יום שלישי 10/1/23

מרצה: ד"ר נעם בר שי

שעות:  9.00 -15:00

סוג השתלמות: יום עיון בגן הבוטני

מיקום: הגן הבוטני גבעת-רם ירושלים

מחיר ההשתלמות: 150 ₪

 

לוח זמנים:

08:30-09:00 התכנסות
9.00-10.30 מהן התכונות הבסיסיות של צמחים, אילן היוחסין של הצמחים, מהם הטחבים

10:30-10:45 הפסקה

10:45-12:15 שרכים, חשופי-זרע וצמחים בעלי פרחים (מכוסי זרע)
12.15-12.45 הפסקת צהרים

12.45-15.00 סיור בחלקות הגן ובחממה הטרופית

*מספר המקומות מוגבל, קיום ההשתלמות מותנה במספר מינימאלי של משתתפים

bottom of page