השתלמות למורי דרך

קורס המשך הכרת צמחי מרפא 
מהמונוגרף אל השדה הקליני- פברואר 2023