השתלמות למורי דרך

אומנות הבונסאי: קורס פיסול בארבעה מימדים- דצמבר 2022