השתלמות למורי דרך

מי ומה בעולם הצמחים

מדיניות ביטולים

בכדי לבטל את ההרשמה לסדנה, יש לשלוח בקשת ביטול במייל ולוודא טלפונית כי בקשת הביטול נקלטה.

ביטול ממועד ההרשמה ועד 8 ימי עסקים (אינם כוללים שישי, שבת וחגים) לפני מועד הסדנה לא יחויב בתשלום.

ביטול בהתראה של 7 עד 3 ימי עסקים לפני מועד הסדנה יחויב ב 50% מעלות הסדנה הכוללת.

ביטול בהתראה של 2 ימי עסקים ועד למועד הסדנה יחויב במלוא עלות הסדנה הכוללת.

לא יוחזר כל תשלום עבור סדנה שנרשם/ת לא השתתפ/ה בה, מכל סיבה שהיא, טרם קבלת הודעת הביטול. 

במקרה של מזג אוויר חריג ו/או מצב בטחוני ו/או פרוץ מגפה, לרבות COVID19 או כל אירוע, להלן "כוח עליון" – שלא יאפשרו את קיום הסדנה במועד שנקבע, הגן הבוטני האוניברסיטאי ירושלים רשאי לבטל או לדחות את הסדנה למועד אחר לפי שיקול דעתו הבלעדי. במקרה זה, תצא הודעה מסודרת לנרשמים/ות.

יודגש, כי במקרה של מזג אוויר חריג בו החליט הגן הבוטני האוניברסיטאי ירושלים לקיים את הסדנה, לא יינתן החזר כספי ו/או זיכוי על אי הגעה לסדנה ו/או ביטול ההשתתפות שלא בהתאם לנוהל זה.