top of page

השתלמות למורי דרך

מבוא לבוטניקה

מבוא לעולם המרתק והלא-ידוע של הצמחים בארץ ובעולם. מהם, בעצם, צמחים ומה חשיבותם לאדם ולסביבה?בהשתלמות זו נדבר על צמחי מאכל, רפואה ועוד. הצמחים כיוצרי נוף. נדון בחשיבות הקריטית של הצמחים למאזן החמצן בעולם וערכיהם האקולוגיים. לבסוף נדבר על דרכים לשילוב תכנים בוטניים בהדרכה.

 

תאריך: יום חמישי 07.07.2022

מרצה: ד"ר אורי פרגמן ספיר

שעות: 09:00- 15:00

סוג השתלמות: יום עיון בגן הבוטני

מיקום: הגן הבוטני גבעת-רם ירושלים

מחיר ההשתלמות: 150 ₪

 

לוח זמנים

08:30-09:00 התכנסות

09:00-10:00 הרצאה - מבוא לעולם הצמחים, מה זה צמח ?

10:00-11:00 הרצאה - מיון צמחים, מסובך, אבל מרתק

11:00-11:15 הפסקה

11:15-12:15 הרצאה – נופי צומח, שמירת טבע

12:15-12:45 הפסקה צהרים

12:45-15:00 סיור בגן כולל תרגול איך ממשלבים את הבוטניקה בהדרכה

*מספר המקומות מוגבל, קיום ההשתלמות מותנה במספר מינימאלי של משתתפים

מבוא לעולם הצמחים.JPG
bottom of page