השתלמות למורי דרך

נופי הצומח בארץ ישראל

יום שיוקדש לצמחים יוצרי הנוף בארץ ובעולם. אלה הם בעיקר עצים ושיחים האופייניים לאזורים השונים. נתחיל בסקירה עולמית של נופי הצומח מקו המשווה ועד לקטבים ומהר מאד נעמיק בנופי הצומח של המזרח התיכון ושל ישראל. נדון בחשיבותם הסביבתית, בהשפעתם על האדם. כמו כן נלמד על השינויים המקומיים בנופים אלה. נסיים בסיור מרתק בגן הבוטני. ההשתלמות תיתן למורי הדרך כלים לשילוב נושאים אלו בהדרכות. 

 יום רביעי 22/12/2021

אזור ההשתלמות: הגן הבוטני האוניברסיטאי ירושלים (גבעת רם)

שעות ההשתלמות: 09:30 -15:00

מחיר ההשתלמות: 150 ₪

מעביר ההשתלמות: ד"ר אורי פרגמן ספיר

  1. לוח זמנים

09:30 – 10:00 התכנסות

10:00 – 11:00 מהם נופי הצומח ומהי חשיבותם? מבוא לנופי הצומח בעולם

11:00 – 11:15 הפסקה

11:15 – 12:30 נופי הצומח בארץ מהנגב ועד לגליל

12:30 – 13:30 הפסקה

13:30 – 15:00 סיור בגן הבוטני להדגמת נופי הצומח השונים וכלים להדרכה

נופי צומח 1.JPG