top of page

מי ומה בעולם הצמחים

מי ומה בעולם הצמחים

מה בתכנית? נכיר את עולם הצמחים, מהן התכונות הבסיסיות של צמחים ומה מבדיל אותם משאר היצורים. נכיר את הקבוצות העיקריות של הצמחים: טחבים, שרכים, חשופי-זרע ומכוסי זרע (צמחי הפרח) ומה מאפיין כל אחת

מבחינת מהלך החיים, תכונותיהם והתפוצה שלהם. ההשתלמות תכלול סיור בגן להדגמת הדברים שנלמדו.

תאריך: יום שלישי 10/1/23

מרצה: ד"ר נעם בר שי

שעות:  9.00 -15:00

סוג השתלמות: יום עיון בגן הבוטני

מיקום: הגן הבוטני גבעת-רם ירושלים

מחיר ההשתלמות: 150 ₪

 

לוח זמנים:

08:30-09:00 התכנסות
9.00-10.30 מהן התכונות הבסיסיות של צמחים, אילן היוחסין של הצמחים, מהם הטחבים

10:30-10:45 הפסקה

10:45-12:15 שרכים, חשופי-זרע וצמחים בעלי פרחים (מכוסי זרע)
12.15-12.45 הפסקת צהרים

12.45-15.00 סיור בחלקות הגן ובחממה הטרופית

*מספר המקומות מוגבל, קיום ההשתלמות מותנה במספר מינימאלי של משתתפים

מי ומה בעולם הצמחים 1.JPG
bottom of page