top of page

השתלמות למורי דרך

צמחי בר, נוער, ייעור וחקלאות

מגוון הצמחים בישראל

מגוון הצמחים בישראל - צמחי בר, נוי, ייעור וחקלאות

בישראל הקטנה מגוון עצום של צמחי בר מקומיים - 2600 מינים ועוד צמחיית נוי ובה יותר מ-5000 מינים. ביום העיון נעסוק במגוון הזה, נלמד על מיון ונתרגל הדרכה על צמחים נבחרים. כמו כן נעסוק התירבות צמחים, נופי שמירת טבע וביטחון תזונתי. החלק הראשון של ההשתלמות יהיה הרצאות והחלק השני סיור בגן הבוטני, בו נראה צמחים רבים רלוונטיים לנושא.

 

תאריך: יום שני 28/11/2022

מרצה: ד"ר אורי פרגמן ספיר

שעות: 09:00- 15:00

סוג השתלמות: יום עיון בגן הבוטני

מיקום: הגן הבוטני גבעת-רם ירושלים

מחיר ההשתלמות: 150 ₪

 

לוח זמנים:

08:30-09:00 התכנסות

09:00-10:30 הרצאה – מבוא לעולם הצמחים, מיון המגוון

10:30-10:45 הפסקה​

10:45-12:00 הרצאה - צמחי בר, צמחי נוי, צמחי חקלאות וצמחי ייעור

12:30-12:00 הפסקה צהרים

15:00-12:30 סיור בגן כולל הדגמה להדרכה בנושא

*מספר המקומות מוגבל, קיום ההשתלמות מותנה במספר מינימאלי של משתתפים

מגוון הצמחים בישראל - צמחי בר נוי ייעור וחקלאות2.jpg

ההרשמה הסתיימה

bottom of page