top of page

השתלמות למורי דרך

דודאים בקדרה: חכמה קדומה ויום יום במקרא

מה הסוד הטמון בצירוף גבינות ויין, ומדוע הבטחה לדבש מסמלת אזהרה? כיצד העלימו מיסים בעולם הקדום, ולשם מה מגיעה הפריחה בגלים של אדום ולבן? מהו המרור התנכי, וכיצד מתבטאת הרוח העברית - דווקא בתבואה הצומחת?

ההשתלמות רוקחת יחדיו ביטויים, מנהגים קדומים, ותבונה עתיקה, ומעניקה כלים להעשרת כל הדרכה ברחבי הארץ.

 

תאריך: יום רביעי 15/3/2023

מרצה: שלי אשכולי

שעות: 09:00- 15:00

סוג השתלמות: יום עיון בגן הבוטני

מיקום: הגן הבוטני גבעת-רם ירושלים

מחיר ההשתלמות: 150 ₪

 

לוח זמנים:

08:30-09:00 התכנסות

09:00 – 10:00 הרצאת פתיחה: מדרגות לגן עדן: טרסות בהרי ירושלים

10:15 – 10:00 הפסקה והתארגנות לסיור

12:00 – 10:15 סיור  במתחם הגן הבוטני – המצפור, מערת הקבורה, חלקת צמחי תבלין ותרבות

12:45 – 12:00 הפסקת צהרים והתארגנות ליציאה

14:45 – 12:45 סיור בעמק המצלבה וגן הוורדים

15:00 – 14:45 – חזרה למתחם הגן וסיום ההשתלמות

*מספר המקומות מוגבל, קיום ההשתלמות מותנה במספר מינימאלי של משתתפים

דודאים בקדרה חכמה קדומה ויום יום במקרא 2.jpg
bottom of page