top of page

השתלמות למורי דרך

ה'ישראליזציה' של שכונות הרווחה הערביות בירושלים לאחר מלחמת העצמאות

כש'טאלביה' הפכה ל'קוממיות'

תום מלחמת העצמאות אוכלסו-מחדש בידי יהודים כל השכונות הלא-יהודיות הנטושות בחלקה הישראלי של ירושלים החצויה, שהיה לבירת ישראל. המהלך המורכב, אשר לווה במחלוקות וחיכוכים על רקע פוליטי, כלכלי, דתי ועדתי ועיצב מחדש את המרחב העירוני, מאפשר מבט ביקורתי על מדיניותה המרחבית והפוליטית של מדינת ישראל בשנים הראשונות, המכוננות, לעצמאותה.

 

תאריך: יום ראשון 23/4/2023

מרצה: ד"ר אלדד ברין

שעות: 09:00- 15:00

סוג השתלמות: סיור עירוני בירושלים

מיקום: הכניסה למרכז מורשת מנחם בגין, רח' ש.א. נכון

מחיר ההשתלמות: 150 ₪

 

לוח זמנים:

08:30-09:00 התכנסות במרכז בגין

09:00 – 09:30 הקדמה באזור מרכז בגין

09:30 – 10:30 סיור בשכונת אבו תור

12:00 – 10:30 סיור בשוכנות המושבה היוונית והגרמנית

12:45 – 12:00 הפסקת צהרים והתרעננות

15:00 – 12:45 סיור בקטמון הישנה וטאלביה

*מספר המקומות מוגבל, קיום ההשתלמות מותנה במספר מינימאלי של משתתפים

כש'טאלביה' הפכה ל'קוממיות'2.jpg
bottom of page